Son Konu: Resimli Ramazan Bayram覺 Mesajlar覺 2021
Dini Resimler
襤slamda Kad覺n Haklar覺 Nelerdir?

襤slamda Kad覺n Haklar覺 Nelerdir?

25.07.18
襤slam dini zina ve fuhuu yasaklam覺 bir dindir. 襤lk zamanlarda M羹sl羹manlar覺n karde olduunu, mal覺n覺n veya einin “Mekke kadar, K璽be kadar” muk璽ddes olduunu belirtmektedir. Bu y繹n羹yle de kabileler aras覺nda bulunan kavga ve fenal覺klar覺n 繹n羹ne ge癟ilmesini salamaktad覺r. 襤slam’覺n bu tutumu kad覺nlar覺n da daha 繹zg羹r yaamas覺n覺 salam覺t覺r.
襤slam’覺n oluturduu adalet, kad覺n覺n c璽riye olmas覺n覺 engelledi ve erkekler i癟in tatmin arac覺 olmas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ti. Kad覺n bu d羹zen ile iffetsizlie zorlanamayacakt覺r veya bu sebeple su癟lanamayacakt覺r. Din 繹ncesi cehalet d繹neminde inan覺a g繹re insanlar k覺z 癟ocuklar覺n覺 diri diri g繹mmekteydi. 襤slam ile birlikte k覺z 癟ocuklar覺n覺n hor g繹r羹lmesinin 繹n羹ne ge癟ilmitir. K覺z ve erkek aras覺nda bir fark olmad覺覺 belirtilmektedir. Ancak kad覺n覺n fiziksel olarak erkekten daha zay覺f bir varl覺k olduu kabul edilmektedir. Onu bu zay覺fl覺k i癟in hor g繹rmek yerine erkee, kad覺na efk璽t g繹sterme ve sevgi g繹sterme, kad覺n覺n ihtiya癟lar覺n覺 korumak gibi g繹revler verilmitir. Kad覺n覺n annelik gibi y羹ce bir s覺fata sahip olduunu belirten Kur’an-da “Cennet analar覺n ayaklar覺 alt覺ndad覺r” denilmektedir.

襤slam’da Kad覺n Erkek Ayr覺m覺 Var M覺d覺r?

Dini inan覺覺m覺za g繹re erkek 繹nce yarat覺lm覺 ve daha sonras覺nda ise kad覺n d羹nyaya getirilmitir. Erkek ve kad覺n t羹reyip insan覺 oluturabilmek i癟in yarat覺lm覺lard覺r. Burada as覺l olan insand覺r ve iki cinsin birbirinden fark覺 bulunmamaktad覺r. G羹癟 olarak erkek daha g羹癟l羹 olsa dahi, Allah nezdinde kad覺n ve erkek aras覺nda bir fark bulunmamaktad覺r. Kad覺n, erkee Allah’覺n emanetidir.

襤slam’da Kad覺n Haklar覺 ile 襤lgili Ayetler

“Ey iman edenler! Kad覺nlara zorla miras癟覺 olman覺z size helal deildir. A癟覺k bir hayas覺zl覺k yapm覺 olmalar覺 d覺覺nda, kendilerine verdiklerinizin bir k覺sm覺n覺 onlardan geri almak i癟in onlar覺 s覺k覺t覺rmay覺n. Onlarla iyi ge癟inin. Eer onlardan holanmad覺ysan覺z, olabilir ki, siz bir eyden holanmazs覺n覺z da Allah onda pek 癟ok hay覺r yaratm覺 olur.”
“Ne kadar ura覺rsan覺z ura覺n, kad覺nlar aras覺nda adaleti yerine getiremezsiniz. yle ise (birine) b羹sb羹t羹n g繹n羹l verip 繹tekini (kocas覺 hem var, hem yok) ask覺da kalm覺 kad覺n gibi b覺rakmay覺n. Eer aray覺 d羹zeltir ve Allaha kar覺 gelmekten sak覺n覺rsan覺z, 羹phesiz Allah 癟ok ba覺lay覺c覺 ve 癟ok merhamet edicidir.” “Kendileri ile huzur bulas覺n覺z diye sizin i癟in t羹r羹n羹zden eler yaratmas覺 ve aran覺zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varl覺覺n覺n ve kudretinin) delillerindendir. 羹phesiz bunda d羹羹nen bir toplum i癟in elbette ibretler vard覺r.”

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir