Son Konu: Resimli Ramazan Bayram覺 Mesajlar覺 2021
Dini Resimler
襤slamiyet Ne Demek?

襤slamiyet Ne Demek?

16.07.18

襤slamiyet ne demek?

襤slamiyet

襤slam Arap癟a ‘selem’ kelimesinden gelmektedir. S繹zl羹k anlam覺 olarak da ‘boyun emek, itaat etmek, k繹t羹l羹klerden uzak durmak, teslim olmak ve selamete ulamak’ anlam覺na gelen bir k繹k kelimedir. 襤slam, Hz Muhammed (SAV)’a, Allah taraf覺ndan g繹nderilmi dinin ad覺d覺r. 襤slam dinine uyan kiilere ise M羹sl羹man denilmektedir.

Genel anlamda 襤slam, Allah’a inanmak, onun varl覺覺na ve birliine inanmak ve peygamberin onun kulu ve el癟isi olduuna inanmak ve onun emirlerine uymak yani amel etmek olarak adland覺r覺labilir.(Kelime-i ehadet) Bunlar覺 eksiksiz uygulayan kiiye M羹sl羹man denmektedir. Kuran-覺 Kerim’de 襤slam ad覺 繹yle ge癟mektedir;

“Allah kat覺nda ger癟ek din 襤slam’d覺r.”
“Allah kimi doru yola eritirmeyi dilerse onun kalbini 襤slam’a a癟ar.”
“… 襤te bu g羹n sizin i癟in dininizi kemale erdirdim. zerinizdeki nimetimi tamamlad覺m, sizin i癟in din olarak 襤slam’覺 beendim.”

Herhangi bir insan覺n 襤slam dinine kat覺lmak ve M羹sl羹man olmak i癟in yapmas覺 gereken ey g繹nlen ve dil arac覺l覺覺 ile Kelime-i ahadet getirmesidir. Kelime-i ahadet getiren kimse Allah’覺n yolundan 癟覺kmayaca覺n覺 ve peygamberin buyurduklar覺na uyaca覺n覺 tasdik eder. Buna iman etmek de denmektedir. Eer ki iman覺n artlar覺ndan biri veya birka癟覺n覺 ink璽r ederse o kii dinden 癟覺km覺 olur.

襤slamiyet ilahi dinlerin sonuncusudur. Arap yar覺madas覺nda bir癟ok din bulunurken Hz. Peygamber’e Allah taraf覺ndan g繹nderilmitir. 襤slam ilk olarak Mekke daha sonra Medine’ye yay覺lm覺t覺r. 襤slam’覺n yay覺lmas覺nda T羹rk milletlerinin de 癟ok b羹y羹k pay覺 bulunmaktad覺r.

襤slam ilk doduu zamanlarda Mekke’nin yayg覺n dini putperestlik idi. K璽be’nin i癟i putlar ile doluydu. Arap yar覺madas覺ndaki insanlar Allah’tan baka bir 癟ok Tanr覺 yaratm覺 ve onlara inanmaktayd覺lar. M羹rikler 癟ok fazla bask覺 yapt覺覺 i癟in ilk M羹sl羹manlar ibadetlerini gizli yapmak zorunda kalm覺lard覺r. Hz Muhammed (SAV)’a din g繹nderildikten sonraki 3 y覺lda, Hz. mer’in de kat覺lmas覺yla beraber M羹sl羹man say覺s覺 k覺rkt覺. Hz. mer’in de M羹sl羹man olmas覺ndan sonra M羹sl羹manlar 繹zg羹ven kazanm覺 ve ibadetlerini saklamadan ger癟ekletirmilerdir.

襤slam evrensel bir dindir. Yery羹z羹ne g繹nderildiinden beri tek bir noktas覺 bile deimeyen Kuran-覺 Kerim b羹t羹n d羹nyadaki insanlara hitap etmektedir. “Habibim seni m羹jdeci, haberci ve b羹t羹n insanlar覺n Peygamber’i olmaktan baka bir s覺fatla g繹ndermedik. Fakat insanlar覺n 癟ou bilmezler”. (009)

襤slam g羹zel ahl璽kt覺r. 襤nsanl覺a fenal覺ktan uzak durmas覺n覺 ve hayra y繹nelmesini buyurur. 襤slam’覺n ilk emri Oku’dur. 襤slam fertlerin d羹zelmesini de esas al覺r bu sayede fertlerin bulunduu toplumlar da d羹zelecektir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir