Son Konu: YEN襤! Dini Davetiye Modelleri 2021

Dini Resimler

Kadir Gecesi’nin Anlam覺 Nedir?

Kadir Gecesi’nin Anlam覺 Nedir?

30.04.20
Kadir gecesi namaz覺 Hz. Muhammed S.A.V’in amcas覺na tavsiye ettii tesbih namaz覺, bug羹n k覺l覺nabilecek namazlar aras覺nda yer al覺yor. Bu gecede tesbih namaz覺n覺n k覺l覺nmas覺, alimler taraf覺ndan yap覺lan bir 繹neri olarak yer al覺yor.Tesbih namaz覺, Diyanet 襤leri Bakanl覺覺’n覺n yay覺mlad覺覺 bilgilere g繹re u ekilde k覺l覺nmaktad覺r;Tesbih namaz覺, 繹m羹rde bir kez olsun k覺l覺nmas覺 tavsiye edilen mendub bir namazd覺r. Res羶l-i Ekrem (s.a.s.) amcas覺 Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydas覺 olan bir ey 繹reteyim; bunu yaparsan g羹nahlar覺n覺n ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek ilediin-bilerek ilediin, k羹癟羹羹-b羹y羹羹 ve gizli yapt覺覺n-a癟覺ktan yapt覺覺n on t羹rl羹 g羹nah覺n覺 Allah ba覺lar.” diyerek bu namaz覺 tavsiye etmi ve 繹retmi; Hz. Abbas da bunu her g羹n yapamay覺z, deyince Hz. Peygamber, bu namaz覺n haftada bir, ayda bir, y覺lda bir veya 繹m羹rde bir defa k覺l覺nmas覺n覺n da yeterli olaca覺n覺 belirtmitir (Eb羶 D璽v羶d, Tatavvu’, 14; Tirmiz簾, Sal璽t, 238).
Biz onu (Kur-an-覺 Kerim) 簾 Kadir gecesinde indirdik.Bin aydan daha hay覺rl覺 o gece rablerinin izniyle Ruh (Cebrail), melekler her i i癟in iner dururlar ta fecrin douuna kadar. Kadir gecesiyle ilgili riv璽yetlerin incelendiinde 27. gece olduguna dair riv璽yetler daha g羹癟l羹 g繹r羹nmektedir. Buna dayanarak bizler, Ramaz璽n-覺 er簾f ay覺n覺n 27. gecesini Kadir gecesi h羹sn-i zann覺yla ihy璽ya gayret etmeliyiz. Bu geceyi kalben ihy璽 edenin ge癟mi b羹t羹n g羹nahlar覺n覺n ba覺lanaca覺 Eb羶 H羹reyre(Rad覺yall璽hu Anh)覺n riv璽yetine g繹re had簾s-i er簾fte Peygamber Efendimiz(Sall璽ll璽hu Aleyhi ve Sellem)taraf覺ndan 繹yle bey璽n edilmitir:Faziletine kalben inanarak ve kar覺l覺覺n覺 Allahtan bekleyerek Kadir gecesini ihya eden kiinin ge癟mi g羹nahlar覺 tamamen ba覺lan覺r.[1]
Bu geceyi ihya etmek i癟in namaz ve zikirler bulunmakla birlikte, tevbe ve istif璽r edip edilmesi, muhtelif salav璽t-覺 er簾felere devam edilmesi, Kur璽n-覺 Az簾m羹璽n覺n indirildii gece olmas覺 hasebiyle r羶huna da uygun olarak; bolca Kur璽n-覺 Ker簾m okunmas覺, bilhassa namaz borcu olanlar覺n kaza namazlar覺n覺 k覺lmalar覺, hi癟 k覺lamayacak olanlar覺n en az覺ndan bir g羹nl羹k kaza namazlar覺n覺 k覺lmalar覺, h璽ceti ve istei olanlar覺n bu gecenin hus羶s簾 faz簾letinden de istifadeyle h璽cet namaz覺 k覺lmalmaya 癟al覺malar覺 ahs簾 dualar覺n yan覺nda, 羹mmetin ve insanl覺覺n geneli i癟in samimi bir ekilde bol bol dua edilmesi, geceyi ihy璽 ad覺na yap覺labilecekler aras覺ndad覺r. Peygamber Efendimiz(Sallall璽hu Aleyhi ve Sellem)in 繹m羹rde en az覺ndan bir kez olsun k覺l覺nmas覺n覺 beyan ettikleri(Tirmiz簾, Vitir, 19)tesb簾h namaz覺n覺 da yine bu gecenin faz簾leti ve m羹kafat覺 olacakt覺r.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir