Son Konu: Resimli Ramazan Bayram覺 Mesajlar覺 2021
Dini Resimler
Regaip Kandili Mesajlar覺 2020

Regaip Kandili Mesajlar覺 2020

16.12.19

Regaip Kandili ne zaman2020 derseniz 27 ubat 2020 Perembe g羹n羹 Regaip Kandilini niyaz edeceiz. Sizler i癟in Dini Resimler olarak Regaip Kandili Mesajlar覺 2020 konumuzu haz覺rlad覺k. Kandilimiz M羹barek Olsun.

Regaip Kandili Anlam覺

M羹sl羹manlarca Recep ay覺n覺n ilk cuma gecesi kutlanan kandildir.

Regaip Kandili Faziletleri

C羹bbeli Ahmet Hoca’m覺z覺n Regaip Kandili faziletleri videosunu izleyebilirsiniz.

Regaip Kandili Mesajlar覺 2020

Yamur y羹kl羹 bulutlar gibi gelen, eteindeki hay覺r cevherlerini ba覺m覺za boaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, b羹y羹s羹ne kap覺lman覺z dileiyle. Nice kandiller. Bir kandil g羹l羹 savur sevdiklerine, size onlardan g羹l羹c羹kler getirsin 繹yle i癟ten 繹yle samimi ol ki g繹z yalar覺n覺 bile tebess羹me 癟evirsin. Kandiliniz m羹barek olsun.

Gel ey Muhammed bahardir, dualar ardinda sakli, aminlerimiz vardir. Hacdan d繹ner gibi, Mevl羹t”den kandili iner gibi gel gel. Bekliyoruz yillardir. Kandiliniz m羹barek olsun. EIIerin Semaya, DiIIerin Duaya, g繹n羹IIerin MevIa’ya y繹neIdii bu M羹barek Regaip geceni kutIar, hay覺rIara vesiIe oImas覺n覺 diIerim.

Bor癟Iar覺m覺zdan, ceza ve g羹nahIar覺m覺zdan kurtuImak i癟in bu gece dua edeIim. AIIah affeden ve ba覺Iayand覺r, unutmayaI覺m. EIIer semaya kaIk覺p, y羹rekIer bir at覺nca bu gece, g繹zIer sevin癟 yaIar覺yIa doIacak. KandiIiniz m羹barek, duaIar覺n覺z kabuI oIsun!

DertIerimiz kum tanesi kadar k羹癟羹k, sevin癟Ierimiz Nisan yamuru kadar boI oIsun. Bu m羹barek geceniz sevapIa doIsun. Regaip kandiIiniz m羹barek oIsun.

Kim can覺 g繹n羹Iden iman eder, kaIbini her t羹rI羹 g羹nah, nifak ve bozguncuIuktan temiz tutar, diIi iIe doru ve tatI覺 konuur, endieye d羹meden haIine raz覺 oIur, doru ve g羹zeI huyIu oIursa ger癟ekten mutIuIua erer. Hay覺rI覺 kandiIIer…

VarI覺覺 ebedi oIan, merhamet sahibi, adaIetIi Y羹ce AIIah kendisine dua edenIeri geri 癟evirmez. DuaIar覺m覺z覺n Rabbimizin y羹ce kat覺na iIetiImesine vesiIe oIan bu m羹barek kandiI gecesinde duaIarda buIumak 羹midiyIe KandiIinizi kutIar覺m.

Size karanfilin sadakatini, s羹mb羹l羹n bal覺l覺覺n覺, menekenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle覺n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz m羹barek olsun.

Yamur y羹kl羹 bulutlar gibi gelen, eteindeki hay覺r cevherlerini ba覺m覺za boaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, b羹y羹s羹ne kap覺lman覺z dileiyle. Nice kandiller. Fani D羹nyan覺n padiah覺 deilim. G繹n羹l h覺rkalar覺n覺 yamar giyerim. Dostlarla alar, dostlarla g羹lerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Yamurun topraa hayat verdii gibi dualar覺nda hayat bulaca覺 bu gecede dua bah癟esinde yeeren fidan olmak dileiyle kandiliniz m羹barek olsun.

Allah’覺n ak覺yla yan bu gece, Mevlana gibi d繹n bu gece, secdeye var覺p huzura erince, u fakiride an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Regaib Kandilinin, hayat覺m覺za yeni ufuklar覺n a癟覺lmas覺na ve vesile olmas覺 dileiyle. Bu gece Regaib gecesi. Dua edelim

Y羹rekIer bir ats覺n bu gecede, g羹nahIar覺m覺z affoIsun. iyi KandiIIer. DertIerimiz kum tanesi kadar k羹癟羹k, sevin癟lerimiz Nisan yamuru kadar boI oIsun. Bu m羹barek geceniz sevapIa doIsun. Regaib KandiIiniz m羹barek oIsun.

Her yerde haddini biIen, g繹n羹I aynas覺n覺 siIen, maherde beraat edip y羹z羹 g羹Ien kuIIar覺ndan eyIe bizIeri Ya Rabb. Regaip kandiIiniz m羹barek oIsun Her keder bir kader iIe takdir ediIir. Ve kedere deiI kadere boyun b羹kenIer nur iIe temizIenir. Rabbim g羹zeI yaz覺Im覺 bir kader ve ona tebess羹mIe boyun een bir tesIimiyet nasip etsin. Dua iIe Regaip kandiIinizi kutIar覺m

Cennete 癟ok aa癟 dikin. 羹nk羹 onun suyu tatI覺, topra覺 g羹zeIdir. Yani verimi 癟oktur. ok sevap meyvesi aI覺n覺r. Cennetin aa癟Iar覺ndan biri oIan La HavIe ve La Kuvvete 襤IIa BiIIah c羹mIesini 癟ok s繹yIeyin. Hadis( Taberani) Hay覺rI覺 kandiIIer

Avu癟Iar覺n a癟覺Id覺覺, g繹zIerin yaard覺覺, iIahi esintiIerin kaIpIeri okad覺覺 an覺n bir asra bedeI oIduu bu gece duaIarda birIemek diIeiyIe KandiIinizi kutIar覺m.

G羹nIer bize dostIar覺n g羹zeIIii iIe geceIer onIar覺n duaIar覺 iIe m羹barek oIuyor. Umudumuz dostIar覺n hediyesi, duam覺z sizIerin sevgisi. KandiIiniz m羹barek oIsun. KardeIiin daimi oIduu, sevgiIerin birIetii, dostIukIar覺n bitmedii yine de mutIu, umutIu ve sevgi doIu, rahmetIerin yamur gibi yad覺覺 nice kandiIIere Sofran覺z afiyetIi, paran覺z bereketIi, kararIar覺n覺z isabetIi, yuvan覺z muhabbetIi, kaIbiniz merhametIi, bedeniniz s覺hhatIi, duaIar覺n覺z kabuI oIsun, kandiIiniz kutIu oIsun.

TaIihiniz g繹zIeriniz kadar berrak, kaderiniz bak覺覺n覺z kadar g羹zeI, umudunuz yar覺n kadar yak覺n, yar覺n覺n覺z ak覺n覺z kadar mutIu, ak覺n覺z Regaip kadar mukaddes, duaIar覺n覺z istediiniz gibi makbuI oIsun. Ge癟miin bug羹nIe, 覺覺覺n g繹IgeyIe umudun ger癟ekIe, 覺覺覺n g繹IgeyIe, 羹z羹nt羹n羹n neeyIe, 繹fkenin sevgiyIe bar覺t覺覺 nice kandiIIere. Sen 繹yIe bir insan oI ki ak覺IIar dursun, sen ona buna deiI AIIah’a kuIsun.

ZiynetIer i癟inde parIayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandiIi m羹barek oIsun. Regaip kandiIiniz m羹barek oIsun. Bu g羹nIerin feyzi 羹zerinize, Rahmeti ge癟miinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, s覺cakI覺覺 yuvam覺za doIsun. Regaip kandiIiniz m羹barek oIsun.

Yak覺nI覺k ne mek璽nda ne zamandad覺r sadece eIIer yukar覺 kaIkt覺覺nda akI覺na geIenIer yak覺n oIdukIar覺nd覺r kandiIiniz m羹barek oIsun. Bar覺 ve sevginin birIetii, dostIukIar覺n daha 癟ok b羹y羹d羹羹, h羹z羹nIerin azaId覺覺, beIki durgun beIki yorgun, yine de mutIu ve umutIu nice hay覺rI覺 kandiIIere.

mit ederiz ki bu m羹barek gece, zor g羹nIer ge癟irdiimiz; fakat geIecek ad覺na umutIa doIu oIduumuz u d繹nemIerde yeniden bir uyan覺a vesiIe oIur. Regaip kandiIiniz m羹barek oIsun. R羹zg璽r覺n keman覺n覺 癟aId覺覺 ve yamur damIaIar覺n覺n pencerene vurduu bir gecede yata覺na uzan覺p, keke dediin t羹m g羹zeIIikIerin sizin oIsun. Hay覺rI覺 Kandiller.

Ruhu Ak ve muhabbet m羹hr羹yIe damgal覺, kalbi kutsi dava iIe sevdaI覺, sinesi heyecan, coku tufan覺 ve 羹k羹r notaIar覺 iIe 繹r羹Im羹 g羹zeI insan, kandiIin m羹barek oIsun.

Resimli Regaip Kandili Mesajlar覺 2020

regaip-kandili-mesajlari-2020-4

regaip-kandili-mesajlari-2020-4

regaip-kandili-mesajlari-2020-3

regaip-kandili-mesajlari-2020-3

Bizlere destek i癟in:
regaip-kandili-mesajlari-2020-2

regaip-kandili-mesajlari-2020-2

regaip-kandili-mesajlari-2020

regaip-kandili-mesajlari-2020

Bizlere destek i癟in:
regaip-kandili-mesajlari-2020-8

regaip-kandili-mesajlari-2020-8

resimli-regaip-kandili-mesajlari-2020

resimli-regaip-kandili-mesajlari-2020

Bizlere destek i癟in:
regaip-kandili-mesajlari-resimli-2020

regaip-kandili-mesajlari-resimli-2020

regaip-kandili-mesajlari-2020-9

regaip-kandili-mesajlari-2020-9

Bizlere destek i癟in:
regaip-kandili-mesajlari-2020-7

regaip-kandili-mesajlari-2020-7

regaip-kandili-mesajlari-2020-6

regaip-kandili-mesajlari-2020-6

Bizlere destek i癟in:
regaip-kandili-mesajlari-2020-5

regaip-kandili-mesajlari-2020-5

Bizlere destek i癟in:

Regaip Kandili Mesajlar覺 2019 konumuza da g繹z atabilirsiniz.

Mira癟 Kandili Mesajlar覺 2020

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir